Fotografuji od mládí. Stihl jsem se vyučit v oboru Reprodukční grafik - fotograf a vystudovat Polygrafickou průmyslovku. Po revoluci jsem měl velké grafické studio OBAPOL - obaly polygrafie.  Teď provozuji jen foto studio s profesionálními světly HENSEL studiotechnik.

Omlouvám se, že informační snímky jsou opatřeny "přetisky" ale je to bohužel jediná ochrana autorských práv. Zároveň částečně chrání fotomodelky a portrétované osoby, před zneužitím jejich fotografií.